Gert Fylking inviger utställningen på Stockholms Stadsmuseum

2 mars, 2011
Fotograf Lars Engström ställer ut bilder av barn
och miljöer på Karlbergsvägen 1967—1981
Välkommen till vernissage lördagen 26 mars kl 14!
Stadsantikvarie Ann-Charlotte Backlund hälsar välkommen
och radiomannen Gert Fylking inviger utställningen
Utställningen pågår 26 mars—8 maj 2011 Fri Entré
http://www.stadsmuseum.stockholm.se/